High-context vs. Low-context communicatie

Het verschil dat me het meest opviel in de samenwerking met de Chinese studenten, is het gebrek aan feedback die ik kreeg. Ik wist nooit precies wie wat wanneer aan het doen was, en wat er allemaal gedaan was. Ik kreeg af en toe wat in m’n handen gedrukt (analoog danwel digitaal) als het af was. Ze deden hun werk, maar ik had weinig overzicht.

Volgens de theorie van Hofstede is Nederland een individualistisch land, en China collectivistisch. In eerste instantie betekent dat voornamelijk dat we in Nederland het belang van het individu voorop stellen, en in China van de groep. Een ander aspect is de zogenaamde low-context versus high-context communicatie.

In een collectivistische cultuur ken je de leden van je in-group (de groep waartoe je behoort), en hoeven veel dingen niet expliciet gezegd te worden. Je kunt veel concluderen uit de context. Dit heet dan ook high-context communicatie. In een individualistische cultuur wordt alles expliciet gezegd.

Ik denk dat dit ook verklaart waarom de studenten mij zo weinig feedback geven. In China zeg je dingen niet expliciet, maar weet je het gewoon. Natuurlijk zijn ze bezig met dat wat ik ze opgedragen heb, want dat was de bedoeling. Dat hoeven ze dan niet nog eens te zeggen. En wanneer het dan klaar is, dat zie ik vanzelf wel (waarschijnlijk is dat laatste te wijten aan de lage onzekerheidsvermijding van China).

Overigens is de Chinese taal ook een typische high-context taal, net als het Thais. Zoals ik in het stuk over ‘Chinglish’ al zei, is de Chinese taal niet zo duidelijk met verwijswoorden en dergelijke. Lidwoorden zijn er niet. Mijn Thaise gastvader vroeg in het begin vaak aan mij ‘Are you funny?’. Hij bedoelde natuurlijk niet te vragen of ik grappig was, maar of ik het naar m’n zin had. In het Thais vertaald is het gewoon ‘Funny?’ Wat er dan precies zo funny is, spreekt voor zich. Ik keek natuurlijk wel erg raar op toen mijn gastvader me voor het eerst vroeg ‘Are you delicious?’

Zou daar onderzoek naar zijn gedaan, naar het verband tussen het belang van de groep in een land, en het gebruik van lidwoorden en verwijswoorden in de taal?

This entry was posted in China and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.