Chinglish

Omdat kennis van het Engels in China niet bepaald wijdverbreid is, maken Chinezen erg veel fouten in het Engels. Vooral nu de studenten die me helpen alle video’s voor me vertaald hebben, heb ik er erg veel mee te maken. Nou maken Nederlanders natuurlijk net zo goed fouten. Die fouten zijn vaak gerelateerd aan de moedertaal. Zo zeggen Nederlanders wel eens: “He learned me how to do that”, omdat in het Nederlands ‘teach’ en ‘learn’ allebei met ‘leren’ vertaald worden. En ik moet hem toch even noemen, een klassieker van een docent van de TU: “The college of next week will not go through”. Geen Engelsman die daar kaas van kan maken. Nou lijkt het Nederlands nog vrij veel op het Engels, dus maken wij relatief weinig en begrijpbaardere fouten.

Het Chinees zit heel anders in elkaar dan het Engels, dus de fouten die de Chinezen maken hebben te maken met de structuur van de Chinese taal. Nou ken ik de taal enigszins, wat helpt bij het vertalen van hun ‘Chinglish’ (Chinese English) naar het Engels. Bij deze een introductie van het Chinglish.

  • Het Chinees kent geen lidwoorden. Ze weten dat wij die wel hebben, maar hebben geen idee wanneer ze een bepaald, onbepaald of geen lidwoord moeten gebruiken. Ze zetten ze daarom maar hier en daar neer.
  • Chinese woorden hebben geen vervoeging of verbuiging. De karakters zijn natuurlijk niet erg flexibel, dus een vervoeging zou ook niet schriftelijk vastgelegd kunnen worden. Elk Chinees woord (en ook karakter) blijft dus altijd hetzelfde. Bovendien is zo’n woord dan niet per sé van een bepaalde woordsoort, zoals zelfstandig naamwoord of bijwoord. Zo kan ‘zai’ 在 gebruikt worden als voorzetsel ‘in’, maar ook als werkwoord ‘er zijn’. Bovendien kan het onderwerp weggelaten worden. Het gevolg is dat in het Chinglish vaak zinnen worden gemaakt zonder persoonsvorm of onderwerp.
  • Werkwoorden hebben ook geen vervoegingen. Er zijn wel constructies om expliciet een verleden tijd aan te geven, maar als uit de zin al duidelijk is wanneer het was, dan hoef je dat niet nog eens aan te geven. In het Chinglish worden vervoegingen dan ook maar willekeurig gebruikt.
  • Veel woorden kunnen op meerdere manieren vertaald worden naar het Engels. Zo betekent ‘shufu’ 舒服 niet alleen comfortabel, maar ook ‘lekker’ in de zin “ik voel me niet lekker”. Zo staat er in de vertaling: “When I’m not comfortable, I go to a doctor.” ‘Shenti’ 身体 betekent lichaam, maar ook gezondheid. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden.
  • Door het gebrek aan vervoegingen en lidwoorden kun je in het Chinees niet op dezelfde manier complexe zinnen maken als in het Engels of Nederlands. Vaak worden enkelvoudige zinnen gewoon achter elkaar geplakt, en moet het verband daartussen uit de context blijken. Zo wordt dit ook in het Chinglish gedaan. Er klopt niets van de verwijswoorden of werkwoordtijden, waardoor het soms moeilijk is te achterhalen wat er nu precies bedoeld wordt. Zinnen beginnen vaak met woorden als ‘because’, terwijl er niets is om een oorzaak voor aan te geven. De zin gaat dan verder met ‘but… and … so …’.
  • Dan is er natuurlijk ook nog het probleem dat hun woordenschat niet zo groot is. Ze zoeken woorden op in hun digitale woordenboek, en kiezen dan vaak net het verkeerde woord, dat ofwel net iets anders betekent, ofwel zelden gebruikt wordt, waardoor ik het zelf ook weer moet opzoeken.
  • Het Chinees heeft geen spaties, dus de waarde daarvan wordt door de Chinezen onderschat. In het Chinglish worden geen spaties gebruikt na komma’s, punten en andere leestekens.

Hieronder wat citaten uit de vertalingen van de video’s van het onderzoek:
“As the matter of catching a cold touch wood,I didn’t go to the doctor, I lingered the big disease also.My throat cannot give vice for monthes,I didn’t go to the hospital either,for nowadays the drug’s curative effect is bad”
“The common little problem is neglected,as the big ones ,first went to the village doctor,without good effect,then went to big hospital.”
“if got ill,went to the CHC first,more seriouse went to the hospital,because we famers have little money.”

En daar dan een pagina of twintig van…

This entry was posted in China, Taal and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.